Használati feltételek

1.Szellemi tulajdon.

A Szolgáltatást,a webhelyetés minden olyan információtés/vagy tartalmat,amelyetÖn lát,hall,vagy egyébként tapasztal a webhelyen(a"Tartalom"),Kínaés a nemzetközi szerzői jog,védjegyés más törvények védik,és a Best-Componenthez tartoznak.com vagy szülője,partnerei,leányvállalatai,közreműködői vagy harmadik felek.Best-Component.com egy személyes,nemátruházható,nem kizárólagos licencet biztosítÖnnek a Webhely,a Szolgáltatásés a Tartalom használatához a részek nyomtatásához,letöltéséhezés tárolásához.a kiválasztott tartalom,feltéve,hogyÖn:(1)a Tartalom másolatait csak saját belsőüzleti célokra használja fel,vagy személyes,nem kereskedelmi célúfelhasználását;(2)ne másolja vagy tegye közzéa Tartalmat semmilyen hálózati számítógépen vagy(3)a tartalom tartalmát semmilyen módon nem módosítja vagy módosítja,vagy törölhet vagy módosíthat szerzői jogokat vagy védjegyeket.A letöltött tartalom vagy anyagok joga,jogcíme vagyérdekeltsége nem kerülátadásraÖnnek a licensz eredményeként.letölthetőa webhelyről,a korlátozott licenc függvényében,a személyes tartalom használatához,amint azt a fentiekben leírták.Nem használhatja a webhelyen megjelenővédjegyeket vagy logókat a védjegytulajdonos kifejezettírásos hozzájárulása nélkül,kivéve,ha ez engedélyezett Lehetséges,hogy nem tükrözi,megragadja vagy keretezheti a honlap kezdőlapját vagy bármely más oldalát bármely más webhelyen vagy weboldalon.Lehet,hogy nem kapcsoljaössze a"mély linkeket"a webhelyhez,azaz hozzon létre linkeket ehhez a webhelyet,amely megkerüli a honlapot vagy az oldal más részeitírásos engedély nélkül.A licensz eredményeként semmilyen jog,jogcím vagyérdeklődés semmilyen letöltött tartalomra vagy anyagra nem kerülátadásra.Legjobb licencés teljes szellemi tulajdonjogok a Webhelyről letöltött tartalmak teljes tartalmára vonatkoznak.Ön nem használhatja a webhelyen megjelenővédjegyeket vagy logókat a védjegytulajdonos kifejezettírásos hozzájárulása nélkül,kivéve,ha az az alkalmazandójogszabályok megengedik.,vagy keresse meg a Honlap kezdőlapját vagy bármely más oldalát bármely más webhelyen vagy weboldalon.Lehet,hogy nem hoz létre"mély linkeket"a webhelyhez,azaz hozzon létre olyan linkeket ehhez a webhelyhez,amely megkerüli a kezdőlapot vagy más oldalakatírásos engedély nélkül.A licensz eredményeként semmilyen jog,jogcím vagyérdeklődés semmilyen letöltött tartalomra vagy anyagra nem kerülátadásra.Legjobb licencés teljes szellemi tulajdonjogok a Webhelyről letöltött tartalmak teljes tartalmára vonatkoznak.Ön nem használhatja a webhelyen megjelenővédjegyeket vagy logókat a védjegytulajdonos kifejezettírásos hozzájárulása nélkül,kivéve,ha az az alkalmazandójogszabályok megengedik.,vagy keresse meg a Honlap kezdőlapját vagy bármely más oldalát bármely más webhelyen vagy weboldalon.Lehet,hogy nem hoz létre"mély linkeket"a webhelyhez,azaz hozzon létre olyan linkeket ehhez a webhelyhez,amely megkerüli a kezdőlapot vagy más oldalakatírásos engedély nélkül.a letöltött tartalom vagy anyagok címét vagyérdeklődését a licensz eredményekéntátadjákÖnnek.Legjobb licencés teljes szellemi tulajdonjogok a Webhelyről letöltött tartalmak teljes tartalmára vonatkoznak.A jelen dokumentumban leírtak szerint személyesen használhatja a Tartalmat.A védjegytulajdonos kifejezettírásos hozzájárulása nélkül nem használhatja a Webhelyen megjelenőjeleket vagy logókat,kivéve,ha az alkalmazandójogszabályok ezt megengedik.a Honlap kezdőlapja vagy bármely más oldala bármely más webhelyen vagy weboldalon.Nem hozhat létre„mély linkeket”a webhelyhez,azaz olyan linkeket hozhat létre a webhelyre,amelyek megkerülik a honlap kezdőlapját vagy más részeitírásbeli engedélyt.a letöltött tartalom vagy anyagok címét vagyérdeklődését a licensz eredményekéntátadjákÖnnek.Legjobb licencés teljes szellemi tulajdonjogok a Webhelyről letöltött tartalmak teljes tartalmára vonatkoznak.A jelen dokumentumban leírtak szerint személyesen használhatja a Tartalmat.A védjegytulajdonos kifejezettírásos hozzájárulása nélkül nem használhatja a Webhelyen megjelenőjeleket vagy logókat,kivéve,ha az alkalmazandójogszabályok ezt megengedik.a Honlap kezdőlapja vagy bármely más oldala bármely más webhelyen vagy weboldalon.Nem hozhat létre„mély linkeket”a webhelyhez,azaz olyan linkeket hozhat létre a webhelyre,amelyek megkerülik a honlap kezdőlapját vagy más részeitírásbeli engedélyt.megtartja a Webhelyről letöltött tartalmak teljes címétés teljes szellemi tulajdonjogait,a korlátozott licenc alapján,a személyes tartalmaknak az itt leírtak szerint történőhasználatához.A védjegytulajdonos kifejezettírásos beleegyezése nélkül,kivéve az alkalmazandójogszabályokáltal engedélyezett webhelyet.Lehet,hogy nem tükrözi,megragadja vagy keretezi a honlap kezdőlapját vagy bármely más oldalát bármely más webhelyen vagy weboldalon.mély linkek a webhelyre,azaz olyan linkek létrehozása az oldalra,amelyek megkerülik a honlap kezdőlapját vagy más részeitírásos engedély nélkül.megtartja a Webhelyről letöltött tartalmak teljes címétés teljes szellemi tulajdonjogait,a korlátozott licenc alapján,a személyes tartalmaknak az itt leírtak szerint történőhasználatához.A védjegytulajdonos kifejezettírásos beleegyezése nélkül,kivéve az alkalmazandójogszabályokáltal engedélyezett webhelyet.Lehet,hogy nem tükrözi,megragadja vagy keretezi a honlap kezdőlapját vagy bármely más oldalát bármely más webhelyen vagy weboldalon.mély linkek a webhelyre,azaz olyan linkek létrehozása az oldalra,amelyek megkerülik a honlap kezdőlapját vagy más részeitírásos engedély nélkül.A védjegytulajdonos kifejezettírásos beleegyezése nélkül nem használhatja a webhelyen megjelenőjeleket vagy logókat,kivéve,ha az alkalmazandótörvény megengedi.Lehet,hogy nem tükrözi,megragadja vagy keretezi a webhely kezdőlapját vagy más oldalát Bármely más webhely vagy weblap.Lehet,hogy nem hoz létre„mély linkeket”a webhelyhez,azaz olyan linkeket hoz létre az oldalhoz,amely megkerüli a honlapot vagy a webhely más részeitírásos engedély nélkül.A védjegytulajdonos kifejezettírásos beleegyezése nélkül nem használhatja a webhelyen megjelenőjeleket vagy logókat,kivéve,ha az alkalmazandótörvény megengedi.Lehet,hogy nem tükrözi,megragadja vagy keretezi a webhely kezdőlapját vagy más oldalát Bármely más webhely vagy weblap.Lehet,hogy nem hoz létre„mély linkeket”a webhelyhez,azaz olyan linkeket hoz létre az oldalhoz,amely megkerüli a honlapot vagy a webhely más részeitírásos engedély nélkül.hozzon létre olyan linkeket ehhez az oldalhoz,amelyírásos engedély nélkül elkerüli a honlapot vagy a webhely más részeit.hozzon létre olyan linkeket ehhez az oldalhoz,amelyírásos engedély nélkül elkerüli a honlapot vagy a webhely más részeit.

 

2.A garancialeírások.

A Best-Component.com semmiféle kifejezett,hallgatólagos garanciát vagy képviseletet nem nyújt semmilyen termékhez,illetve a webhelyhez,a szolgáltatáshoz vagy a tartalomhoz.LegjobbComponent.com kifejezetten elutasít mindenféle garanciát,kifejezett,feltételezett,törvényes vagy más módon,beleértve,de nem kizárólagosan,azértékesíthetőségre,az adott célra valóalkalmasságra,a címreés a termékekre,a webhelyre,a szolgáltatásraés a tartalomra vonatkozójogsértésekre vonatkozófeltételezett garanciákat.a webhely vagy a szolgáltatásáltal végrehajtott funkciók megszakítás nélkül,időben,biztonságosak vagy hibamentesek lesznek,vagy hogy a helyszínen vagy a szolgáltatásban fellépőhibák kijavításra kerülnek.A legjobb-Component.com nem garantálja a tartalom pontosságát vagy teljességét,vagy hogy a tartalomban lévőhibák kijavításra kerülnek.a szolgáltatásés a tartalom az"As is"és"rendelkezésreálló"alapon történik.

A Best-Component.com webhelyen a látogatók IP-címeit rendszeresen felülvizsgáljákés elemzik a felügyeletés a webhelyünk hatékony fejlesztéseérdekében,és nem kerülnek megosztásra a Best-Component.com-on kívül.

A webhely látogatása során felkérhetjükÖnöket az elérhetőségre(e-mail cím,telefonszám,faxszámés a szállítási/számlázási címek).Ezeket az információkatönkéntes alapon gyűjtik,és csak azÖn jóváhagyásával.

 

3.A felelősség korlátozása.

A Best-Component.com semmilyen körülmények között nem felelős a vevővagy harmadik fél felésemmilyen közvetett,véletlen,különleges,következményes,büntetővagy példaértékűkárért(beleértve az elmaradt nyereséget,az elvesztett megtakarításokat vagy azüzleti lehetőségek elvesztését).(vagy I)bármely termékből vagy szolgáltatásból,amelyet a Best-Component.com nyújt vagy nyújt,vagy nem használhatja ugyanazokat;(II)A webhely,a szolgáltatás használata vagy használatának hiánya,(III)A webhelyáltal végzett vagy megkönnyített bármely tranzakció(IV)Bármely,a helyszínen,a szolgáltatásbanés/vagy a tartalomban bekövetkezett hibák,mulasztások vagy egyéb pontatlanságok miatt felmerülőkövetelések;a továbbítások vagy adatok alliterizálása,(VI)bármely harmadik fél nyilatkozatai vagy magatartása a helyszínen vagy a szolgáltatáson;a szolgáltatás vagy a tartalom,még akkor is,ha a Best-Component.comértesítést kapott az ilyen károkozás lehetőségéről.

A Best-Component.com kizárólagos kötelezettségeés felelőssége a termékhibákért a Best-Component.com opciónál az,hogy az ilyen hibás terméket helyettesítse vagy azügyféláltal kifizetettösszeget visszatérítse azügyféláltal fizetettösszegre,ezért a Best-Component.com felelőssége semmiképpen sem haladhatja meg a A vásárlóvásárlásiára.A fenti jogorvoslati lehetőség a vásárlóírásosértesítése a hibárólés a hibás termék visszaküldéséről a vásárlást követőhatvan(60)napon belül.A fenti jogorvoslat nem vonatkozik azokra a termékekre,amelyeket visszaélésnek vetettek alá(korlátozás nélkül statikus mentesítés,baleset vagy módosítás,vagy olyan termékek,amelyekösszeszerelés során forrasztottak vagy megváltoztak,vagy amelyek egyébként nem tesztelhetők.Ha elégedetlen a webhely,a szolgáltatás,a tartalom vagy a felhasználási feltételek között,egyedülállóés kizárólagos jogorvoslati lehetősége a webhely használatának megszakítása.A webhely használatávalÖn tudomásul veszi,hogy a webhely használata kizárólagos kockázattal jár.