Adatvédelmi irányelvek

1.Webhelytartalom használata

Best-Component.com

A honlap fenntartja magának a jogot,hogy a webhely tartalmátés a webhely tartalmát csak személyes felhasználásraértelmezze.A szerzői jogiés egyéb tulajdonosi közlemények tartalmát,tiszteletben kell tartani,és egy példányt meg kellőrizni.a helyes nyilatkozat nem jelenti azt,hogy a webhely nem rendelkezik jogokkal,nem jelenti azt,hogy a webhely nem igényel jogokat,és tiszteletben kell tartania a jóhiszeműség elvétés a jogszerűhasználathoz fűződőtartalom jogosérdekeit.módosítsa,másolja,nyilvánosan megjeleníti,közzéteszi vagy terjeszti ezeket az anyagokat,vagy egyéb módon használja azokat nyilvános vagy kereskedelmi célokra.Tiltsa meg ezeket az anyagokat bármely más webhelyhez vagy más nyomtatási médiához vagy hálózati számítógép környezethez.Tartalom a webhelyen,és szerkesztheti azűrlapot jogvédelem a szerzői joggal,Bármely jogosulatlan felhasználás szerzői jogot,védjegyetés más jogi jogot képezhet.Ha nem fogadja el vagy megsérti ezeket a Feltételeket,azÖn engedélyezési webhelye automatikusan megszűnik,és azonnal el kell pusztítania a letöltött vagy nyomtatott anyagokat.

 

2.információs terjesztési weboldal

A tartalom elérhetősége ezen az oldalon nem garantálható.Nem garantálja az abszolút pontosságotés teljességet.A termékek,a technológiák,a programok,azárés a kiosztás oldalai előzetesértesítés nélkül megváltozhatnak.A webhely tartalma lejárt,Best-Component.com.Nincs elkötelezettség a frissítésre.Az információk helyes kiadása a helyi szinten is lehetséges,mégsem kaphatja meg a terméket,folyamatot vagy szolgáltatást,akkor jelentkezhet a Best-Component.comüzleti kapcsolatokraés forgalmazókra.

 

3.A felhasználóbeadványai

Az adatvédelmi rendelkezéseken kívül,kivéve azokat,amelyeketÖn küld,vagy közzétesz bármilyen anyagot a webhelyre,vagy a kapcsolattartási adatok(a továbbiakban együttesen"információ")nem bizalmasnakés nem tulajdonjognak minősülnek.megsérti a törvényeket,a szabályokatés a közerkölcsöt,nem pedig postaiúton,vagy küldjön semmilyen jogellenes,fenyegető,megfélemlítő,rágalmazó,obszcén,pornográf vagy más illegális anyagot.nyugodtan törölje azüzenetet,vagy korlátlanul felfüggesztheti az információt a webböngésző,anélkül,hogy előzetes beleegyezésre lenne szüksége,azértesítés közzétételének kötelezettsége nélkül,a helyzet súlyos,ez az oldal levehetőa felhasználótól.

 

4.A felhasználók cserélnek tartalmat

Best-Component.comÉljen,hogy figyelemmel kíséri vagy ellenőrizze a felhasználót,hogy küldjön vagy küldjönüzeneteket,vagy csak egymással kommunikáljon a felelősség bármely területén,beleértve,de nem kizárólagosan a csevegőszobákat,a Best-Component.com Fórumokat vagy más felhasználói fórumokatés bármilyen tartalomcserét.Legkönnyebben.Az ilyen csere tartalmáért nem vállal semmilyen felelősséget,függetlenül attól,hogy becsületet,adatvédelmet,homálytalanságot vagy más problémákat okoznak.a törlést az információhoz valóvisszaélésszerű,rágalmazó,obszcén vagy egyébként kifogásolhatótartalomnak kell tekinteni.

 

5.a szoftver letöltéséhez használhatówebhely

Ha a szoftvert használószoftvert a szoftverlicencszerződésnek megfelelően tölti le a szoftverlicenc feltételeinek teljesítéseérdekében.Ha a szoftver licencszerződését elolvassaés elfogadja,mielőtt a rendelkezések nem tölthetik le vagy telepíthetik a szoftvert.

 

6.Hivatkozások harmadik fél weboldalaira

A harmadik felek webhelyére mutatólinkek csak azÖn kényelmét szolgálják.Ha ezeket a linkeket használja,elhagyja a webhelyet.LegjobbComponent.com Nem vizsgálta meg harmadik fél webhelyeit,ezek a webhelyekés azok tartalma nem irányít,felelősség nélkül.Haúgy dönt,hogy harmadik fél webhelyére mutatólinkeket kívánja elérni,azok lehetséges következményeités kockázatait saját maga viseli.

 

7.A felelősség meghatározása

Best-Component.comÉs a beszállítói vagy az említett harmadik fél nem vállal felelősséget az esetleges károkért(beleértve,de nem kizárólagosan az elvesztett nyereséget,az elvesztett adatokat vagy a károsodás okoztaüzleti megszakításokat),függetlenül attól,hogy az ilyen károkozás megfelelő-e,vagy nem használhatja a A weboldalés a webhelyre mutatólinkek,illetve az ilyen webhelyeken találhatóinformációk okozottak,és függetlenül attól,hogy rendelkeznek-e ilyen szerződéssel,kártérítéssel vagy bármely más jogalappal,és ez ilyen károkat okozhat tanácsot.Ha ezt az oldalt használja a berendezések karbantartásához,javításához vagy javításához szükséges információk vagy adatok eredményeképpenÖnnek tisztában kell lennie saját magukkal,hogy viselnie kell az ebből eredőköltségeket.Best-Component.com A következőhelyzetek felelőssége nélkül:az információk továbbítása:a hálózati szolgáltató(Best-Component.com.A felhatalmazott személy-a kezdeményezetten kívül-az információátvitel,azútválasztás,a csatlakozásés a tárolás a szükséges automatikus technikai folyamat,az információs hálózati szolgáltatókiválasztása révén történik,az automatikus válasz egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltatónem választja ki ezek az információszolgáltatókés címzettek,hálózati szolgáltatók rendszere vagy hálózati közvetítője,vagy az adatlap másolatánakátmeneti tárolása normál körülmények között,nem pedig a tervezett címzettől eltérőszemély nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférjen az információkhozátvitel,útválasztás vagy egyésszerűidőre történőcsatlakoztatás,a rendszer vagy a hálózatátvitele révén az információtartalmátérintetlenül.A csatlakozástés a tárolást a szükséges automatikus technikai folyamat biztosítja,az információs hálózati szolgáltatókiválasztása,az automatikus válasz egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltatónem választja ki ezeket az információszolgáltatókatés címzetteket,hálózati szolgáltatók rendszerét vagy hálózati közvetítőjét vagy ideiglenes a formanyomtatvány információs másolatának tárolása normál körülmények között,nem pedig a tervezett címzettől eltérőszemély nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információtovábbításához,azútválasztáshoz vagy egyésszerűidőre történőcsatlakozással,az információs tartalom hálózati továbbítása sértetlen.A csatlakozástés a tárolást a szükséges automatikus technikai folyamat biztosítja,az információs hálózati szolgáltatókiválasztása,az automatikus válasz egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltatónem választja ki ezeket az információszolgáltatókatés címzetteket,hálózati szolgáltatók rendszerét vagy hálózati közvetítőjét vagy ideiglenes a formanyomtatvány információs másolatának tárolása normál körülmények között,nem pedig a tervezett címzettől eltérőszemély nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információtovábbításához,azútválasztáshoz vagy egyésszerűidőre történőcsatlakozással,az információs tartalom hálózati továbbítása sértetlen.az automatikus válasz egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltatónem választja ki ezeket az információszolgáltatókatés címzetteket,hálózati szolgáltatók rendszerét vagy hálózati közvetítőjét,vagy az adatlap másolatánakátmeneti tárolását normál körülmények között,nem pedig a tervezett személytől.a címzett nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információátvitelhez,azútválasztáshoz vagy azésszerűidőhöz valócsatlakozáshoz,a rendszer vagy a hálózatátvitele révénérintetlenül.az automatikus válasz egyéb követelményei mellett a hálózati szolgáltatónem választja ki ezeket az információszolgáltatókatés címzetteket,hálózati szolgáltatók rendszerét vagy hálózati közvetítőjét,vagy az adatlap másolatánakátmeneti tárolását normál körülmények között,nem pedig a tervezett személytől.a címzett nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információátvitelhez,azútválasztáshoz vagy azésszerűidőhöz valócsatlakozáshoz,a rendszer vagy a hálózatátvitele révénérintetlenül.nem a szándékolt címzettől eltérőszemély nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információátvitelhez,azútválasztáshoz vagy azésszerűidőhöz valócsatlakozáshoz,a rendszer vagy a hálózatátvitele révénérintetlenül.nem a szándékolt címzettől eltérőszemély nem kapta meg a fenntartott időt,mint a tervezett címzett,hogy hozzáférést biztosítson az információátvitelhez,azútválasztáshoz vagy azésszerűidőhöz valócsatlakozáshoz,a rendszer vagy a hálózatátvitele révénérintetlenül.

 

8.Általános elvek

Best-Component.com Lehet,hogy bármikor módosíthatja ezeket a feltételeket.Látogassa meg ezt az oldalt,hogy megértse a jelenlegi feltételeket,mert ezek a feltételek szorosan kapcsolódnakÖnhöz.E feltételek bizonyos rendelkezései bizonyos oldalakon kifejezetten megjelölt jogi nyilatkozatokkal vagy kifejezésekkel rendelkezhetnek cserélni.